súťaž kosit
Priatelia máme výsledky súťaže o lis na pet fľaše
5. marca 2018
Súťaž s KOSIT SERVISES
24. júla 2019

Ste platcom odpadu v meste Košice a bývate v rodinnom dome? Máte nárok na komposter zdarma!

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 1. augusta 2018 distribuuje kompostovacie zásobníky všetkým obyvateľom mesta, ktorí oň požiadajú prostredníctvom žiadosti uverejneného na stránkach www.kosice.sk alebo www.kosit.sk a spĺňajú kritéria.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č.168/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice, môže o dodanie kompostovacieho zásobníka požiadať obyvateľ mesta Košice – platca odpadu, s prideleným Evidenčným číslom poplatníka, byvajuci v rodinnom dome so zahradou. Viac informácii sa dozviete aj na oficiálnej stránke mesta Košice tu.

 

 

Ako vyplniť formulár?

    1. Formulár môžete vypisovať priamo vo svojom počítači, alebo už vytlačený ručne
    2. Uveďte prosím všetky údaje, ktoré sa vo formulári nachádzajú (vzor vyplneného tlačiva)
    3. Je potrebné, aby ste dokument vlastnoručne podpísali a zaslali ho poštou na adresu

MESTO KOŠICE,
Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na Bezplatnej Zelenej linke 0800 156 748 (voľba č.4) alebo na kompostery@kosit.sk.