Kontakty

KOSIT SERVICES s. r. o.

Rastislavova 98
043 46 Košice

Tel.:
+421 911 169 888
+421 55 72 70 888
E-mail:
info@kositservices.sk
www.kositservices.sk

Kontaktný formulár

    Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) v právnom postavení prevádzkovateľa, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom ich kontaktovania a odpovedania na otázku resp. dopyt vznesenú prostredníctvom kontaktného formulára. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

    KOSIT SERVICES s.r.o.